DBAMY O:

LUDZI
ŚRODOWISKO
TECHNOLOGIE
BEZPIECZEŃSTWO

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą zajmującą się szeroko pojętą DEZYNFEKCJĄ, DEZYNSEKCJĄ i DERATYZACJĄ. Naszym celem jest kompleksowa obsługa naszych Klientów.
Działamy od wielu lat na rynku. Posiadamy wyspecjalizowany personel, oraz wszelkie potrzebne kwalifikacje i pozwolenia. Nasze usługi wykonujemy zchowując wszelkie przepisy BHP oraz wykorzystujemy preparaty najwyższej jakości.

Głównymi obszarami naszych działań są:

•    deratyzacja (zwalczanie gryzoni, kretów)    •
•    dezynsekcja (zwalczanie owadów)    •
•    dezynfekcja    •
•    ozonowanie    •
•    fumigacja (gazowanie)    •
•    dystrybucja sprzętu i środków    •
•    serwis lamp owadobójczych    •
•    wprowadzanie systemu HACCP    •
•    wdrażanie systemu BASTERS    •
•    utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego    •
•    doradztwo w zakresie DDD i audyt obiektów    •

 

DEZYNFEKCJA:

•    dezynfekcja obiektów, sprzętów (poduszki, kołdry, meble, odzież)
•    środków transportu (przedziały transportu żywności, chłodnie, beczki i cysterny transportowe)
•    środków transportu osobowego (autobusy, wagony, tramwaje)
•    dezynfekcja szklarni i pieczarkarni
•    dezynfekcja pomieszczeń po zmarłych

DEZYNSEKCJA:

•    zwalczanie pluskiew, karaluchów, prusaków, much, korników
•    likwidacja gniazd os i szerszeni
•    zwalczanie komarów w parkach miejskich, osiedlach stadionach

DERATYZACJA:

•    zwalczanie szczurów, myszy, kretów, żmii, zaskrońców, łasic i innych dzikich zwierząt
•    deratyzacja systemów wodno-kanalizacyjnych 

FUMIGACJA:

•    gazowanie silosów zbożowych, pomieszczeń zamkniętych, magazynowych, systemów kominkowych i wentylacyjnych

OZONOWANIE:

•    usuwanie zapachów, ozonowanie pojazdów osobowych, dostawczych, klimatyzacji i systemów wentylacyjnych, mieszkań, pomieszczeń gospodarczych
•    transportu osobowego (autobusy, wagony, tramwaje)

PTAKI:

•    systemowe zabezpieczenie obiektów miast przed nadmiernym rozwojem populacji ptactwa, likwidacja dzikich osad, zakładanie i obsługa gołębników, likwidacja gniazd ptaków, prace wysokościowe, system Sokół (odstraszanie ptactwa przy użyciu sokołów), zabezpieczenie lotnisk, osiedli, kompleksów zabytkowych

UTYLIZACJA ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO:

•    odbiór z lokali gastronomicznych, kuchni żywienia zbiorowego odpadów pochodzenia zwierzęcego
•    utylizacji zwłok małych zwierząt
•    zbiórka i utylizacja odchodów pochodzenia zwierzęcego