OFERTA

GŁÓWNYMI OBSZARAMI NASZYCH DZIAŁAŃ SĄ:


•    deratyzacja (zwalczanie gryzoni, kretów)
•    dezynsekcja (zwalczanie owadów)
•    dezynfekcja
•    ozonowanie
•    fumigacja (gazowanie)
•    dystrybucja sprzętu i środków
•    serwis lamp owadobójczych
•    wprowadzanie systemu HACCP
•    wdrażanie systemu BASTERS
•    utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego
•    doradztwo w zakresie DDD i audyt obiektów


DEZYNFEKCJA:

 • dezynfekcja obiektów, sprzętów (poduszki, kołdry, meble, odzież)
 • środków transportu (przedziały transportu żywności, chłodnie, beczki i cysterny transportowe)
 • środków transportu osobowego (autobusy, wagony, tramwaje)
 • dezynfekcja szklarni i pieczarkarni
 • dezynfekcja pomieszczeń po zmarłych

 

PTAKI:

 • systemowe zabezpieczenie obiektów miast przed nadmiernym rozwojem populacji ptactwa, likwidacja dzikich osad, zakładanie i obsługa gołębników, likwidacja gniazd ptaków, prace wysokościowe, system Sokół (odstraszanie ptactwa przy użyciu sokołów), zabezpieczenie lotnisk, osiedli, kompleksów zabytkowych

DEZYNSEKCJA:

 • zwalczanie pluskiew, karaluchów, prusaków, much, korników
 • likwidacja gniazd os i szerszeni
 • zwalczanie komarów w parkach miejskich, osiedlach stadionach

 

FUMIGACJA:

 • gazowanie silosów zbożowych, pomieszczeń zamkniętych, magazynowych, systemów kominkowych i wentylacyjnych

 

UTYLIZACJA ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO:

 • odbiór z lokali gastronomicznych, kuchni żywienia zbiorowego odpadów pochodzenia zwierzęcego
 • utylizacji zwłok małych zwierząt
 • zbiórka i utylizacja odchodów pochodzenia zwierzęcego

DERATYZACJA:

 • zwalczanie szczurów, myszy, kretów, żmii, zaskrońców, łasic i innych dzikich zwierząt
 • deratyzacja systemów wodno-kanalizacyjnych

 

OZONOWANIE:

 • usuwanie zapachów, ozonowanie pojazdów osobowych, dostawczych, klimatyzacji i systemów wentylacyjnych, mieszkań, pomieszczeń gospodarczych
 • transportu osobowego (autobusy, wagony, tramwaje)

call center

Masz pytania?

W przypadku zainteresowania innymi usługami z branży DDD,

których nie znajdziecie Państwo w naszej ofercie, zapraszamy do kontaktu.

 

Napisz lub zadzwoń