Głównymi obszarami naszych działań są:

 • deratyzacja (zwalczanie gryzoni, kretów)
 • dezynsekcja (zwalczanie owadów)
 • dezynfekcja
 • ozonowanie
 • fumigacja (gazowanie)
 • dystrybucja sprzętu i środków
 • serwis lamp owadobójczych
 • wprowadzanie systemu HACCP
 • wdrażanie systemu BASTERS
 • utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego
 • doradztwo w zakresie DDD i audyt obiektów

DEZYNFEKCJA:

 • dezynfekcja obiektów, sprzętów (poduszki, kołdry, meble, odzież)
 • środków transportu (przedziały transportu żywności, chłodnie, beczki i cysterny transportowe)
 • środków transportu osobowego (autobusy, wagony, tramwaje)
 • dezynfekcja szklarni i pieczarkarni
 • dezynfekcja pomieszczeń po zmarłych

DEZYNSEKCJA:

 • zwalczanie pluskiew, karaluchów, prusaków, much, korników
 • likwidacja gniazd os i szerszeni
 • zwalczanie komarów w parkach miejskich, osiedlach stadionach

DERATYZACJA:

 • zwalczanie szczurów, myszy, kretów, żmii, zaskrońców, łasic i innych dzikich zwierząt
 • deratyzacja systemów wodno-kanalizacyjnych

FUMIGACJA:

 • gazowanie silosów zbożowych, pomieszczeń zamkniętych, magazynowych, systemów kominkowych i wentylacyjnych

OZONOWANIE:

 • usuwanie zapachów, ozonowanie pojazdów osobowych, dostawczych, klimatyzacji i systemów wentylacyjnych, mieszkań, pomieszczeń gospodarczych
 • transportu osobowego (autobusy, wagony, tramwaje)

PTAKI:

 • systemowe zabezpieczenie obiektów miast przed nadmiernym rozwojem populacji ptactwa, likwidacja dzikich osad, zakładanie i obsługa gołębników, likwidacja gniazd ptaków, prace wysokościowe, system Sokół (odstraszanie ptactwa przy użyciu sokołów), zabezpieczenie lotnisk, osiedli, kompleksów zabytkowych

UTYLIZACJA ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO:

 • odbiór z lokali gastronomicznych, kuchni żywienia zbiorowego odpadów pochodzenia zwierzęcego
 • utylizacji zwłok małych zwierząt
 • zbiórka i utylizacja odchodów pochodzenia zwierzęcego

Usługi te oferujemy dla klientów indywidualnych, hoteli i domów wczasowych, szkół i przedszkoli, wspólnot mieszkaniowych, a także urzędów, banków, sklepów oraz wszędzie gdzie będzie taka potrzeba.